Skip navigation links
Efficient loonmutaties invoeren in uw salarisadministratie
Menu
De LoonmutatieTool
Efficient loonmutaties invoeren in uw salarisadministratie

LoonmutatieTool versiehistorie

De laatste versie van de LoonmutatieTool is 8.3.26 van 26 maart 2008.  Als u op de hoogte gehouden wilt worden wanneer een nieuwe versie van de LoonmutatieTool wordt uitgegeven dan kunt u zich inschrijven op de LoonmutatieTool update mailing lijst.

Hieronder staat de versiehistorie van de LoonmutatieTool.  Voor iedere versie is aangegeven welke nieuwe kenmerken zijn toegevoegd (Nieuw), welke bestaande kenmerken zijn verbeterd of gewijzigd (Aangepast) en welke problemen zijn opgelost (Opgelost).

Versie 13.9.27 - 27 september 2013

Opgeloste fouten

 • Gebruikers toevoegen via het Beheer\Gebruikers venster werkt nu ook correct onder Access 2010.

Verbeteringen

 • De term 'afdelingshoofd' is vervangen door de meer generieke term 'manager'.

Versie 13.9.3 - 3 september 2013

Opgeloste fouten

 • De exportfunctionaliteit werkt nu weer in alle gevallen (regressiebug sinds versie 13.6.16).

Versie 13.6.13 - 13 juni 2013

Opgeloste fouten

 • In Access 2010 blijven gegevens nu wijzigbaar als in de invoerschermen wordt gesorteerd op het veld Naam.

Versie 13.4.26 - 26 april 2013

Aanpassingen

 • De Loonmutatietool werkt nu ook onder Access 2007 en 2010.

Versie 8.3.26 - 26 maart 2008

Aanpassingen

 • Het versienummeringsschema is aangepast naar jaar.maand.dag.

Versie 1.2.17 - 14 december 2007

Nieuwe kenmerken

 • Bij een export kan nu ook een controlebestand worden meegeleverd.
 • Bij het importeren van de personeelslijst kunnen nu ook de wachtchef en type dienstverband mee worden geimporteerd.

Aanpassingen

 • De export in de demonstratieomgeving genereert niet meer een rapport maar een voorbeeld exportbestand (incl. eventueel controlebestand).

Versie 1.2.16 - 3 mei 2007

Opgeloste fouten

 • In sommige gevallen kwam er in een leeg invoerscherm met een datum/tijd veld erin een foutmelding bij het invoeren van de eerste nieuwe invoerregel.

Versie 1.2.15 - 10 januari 2007

Verbeteringen

 • Er zijn enkele performanceverbeteringen doorgevoerd.
 • De gegevensopslag binnen de LoonmutatieTool is efficienter ingericht.
 • Wanneer onbekende namen en personeelsnummers worden gebruikt bij de invoer, kunnen deze nu automatisch worden toegevoegd via het personeelslijst beheerscherm.

Aanpassingen

 • Het versienummeringsschema is aangepast.

Opgeloste fouten

 • De sortering van overzichten die direct worden geprint klopt nu altijd.

Versie 1.2.0.14 - 22 november 2006

Nieuwe kenmerken

 • Er is nu een standaard demonstratieomgeving van de LoonmutatieTool.

Verbeteringen

 • De term 'wachtchef' is vervangen door de meer generieke term 'afdelingshoofd'.
 • De installatieprocedure is gemakkelijker gemaakt (het instellingenbestand is nu optioneel).
 • De velden voor de standaard waarden voor nieuwe invoerregels kunnen nu per invoerscherm worden gedefinieerd.
 • De invoerschermen passen zich nu automatisch aan aan de grootte van het scherm.
 • Alle menuopties worden nu in de handleiding beschreven.

Versie 1.2.0.13 - 16 oktober 2006

Verbeteringen

 • De installatieprocedure is gemakkelijker gemaakt (met name het gebruik van het instellingenbestand).
 • Foutieve invoerregels (na b.v. een herberekening) worden nu in de invoerschermen gemarkeerd.
 • Bij het periode wisselen is de lijst met archiefdatabases nu gesorteerd met de meest recente periode bovenaan.

Opgeloste fouten

 • De goede periode wordt nu getoond wanneer er uit een archiefdatabase wordt geexporteerd.
 • Wijzigingen in de personeelslijst zorgen nu voor een herberekening van de resultaatlijsten zodat gewijzigde dienstverbanden correct worden verwerkt.
 • Datum/tijd velden die soms meer gegevens lieten zien als ze geselecteerd werden tonen nu altijd de goede gegevens.

Versie 1.2.0.12 - 29 september 2006

Verbeteringen

 • Enkele interne verbeteringen.

Aanpassingen

 • De applicatie is hernoemd tot "LoonmutatieTool".

Versie 1.2.0.11 - 26 september 2006

Verbeteringen

 • De ongeldige personeelsgegevens die niet worden verwerkt bij een import van de personeelsgegevens worden nu in een apart dialoog getoond.

Opgeloste fouten

 • Als personeelsgegevens werden geimporteerd zonder kolomkoppen konden de gegevens soms niet ingelezen worden.
 • De versienummering is nu explicieter doorgevoerd in het Info scherm, de handleidingen en de installatiebestanden.

Versie 1.2.0.10 - 21 september 2006

Nieuwe kenmerken

 • Wijzigingen in de personeelslijst en de lijst met feestdagen zorgen nu automatisch voor een herberekening van de resultaatlijsten.

Opgeloste fouten

 • Exporteren gaf soms de foutmelding "Invalid use of NULL".

Versie 1.2.0.9 - 15 september 2006

Opgeloste fouten

 • De verticale labels in de invoerschermen zijn nu altijd leesbaar.

Versie 1.2.0.8 - 11 september 2006

Nieuwe kenmerken

 • Dienstverband is toegevoegd aan personeelsgegevens; er kan nu ook gecontroleerd worden op een geldig dienstverband type bij het opvoeren van gegevens.

Verbeteringen

 • Overzichten worden nu standaard ingezoomd geopend zodat ze ook meteen leesbaar zijn.

Opgeloste fouten

 • "Resultaat controleren" gaf soms het resultaat van de verkeerde invoerregel.

Versie 1.2.0.7 - 6 september 2006

Nieuwe kenmerken

 • Er is een databaseoptie toegevoegd om alle nieuwe invoerregels standaard geparafeerd te maken.
 • Voor de beheerders van de LoonmutatieTool is er nu een apart installatiebestand voor het installeren van de snelkoppeling en de documentatie; dit wordt niet meer door de databaseinstallatie gedaan.
 • Salarisadministrateurs kunnen nu zelf de toegang tot de LoonmutatieTool regelen voor andere salarisadministrateurs en wachtchefs.

Verbeteringen

 • De CAO instellingen zijn nu naar een apart beheerscherm verhuisd.

Opgeloste fouten

 • Wachtchefs kunnen nu ook zelf paraferen
 • De standaard extensie van AFAS exportbestanden is nu niet meer ".afas" maar ".csv" in verband met systeemeisen van AFAS.

Versie 1.2.0.6 - 29 augustus 2006

Nieuwe kenmerken

 • Wachtchefs zijn toegevoegd aan de personeelsgegevens; het invoerwerk kan nu ook aan de wachtchefs worden gedelegeerd.
 • Er is een nieuw installatiebestand toegevoegd dat de gehele LoonmutatieTool initieel op het netwerk installeert.
 • Er kan nu ook naar AFAS Profit worden geexporteerd.

Verbeteringen

 • De controle op dubbele invoergegevens loopt nu ook over de archieven heen.

Versie 1.1.0.5 - 7 augustus 2006

Nieuwe kenmerken

 • Fouten die optreden worden intern gelogd zodat de bron makkelijker achteraf achterhaald kan worden.
 • Er kan nu ook vanuit de archieven een export worden gedraaid.

Verbeteringen

 • Overzichten blijven nu op de voorgrond als het "Genereer overzichten" scherm sluit.
 • Als er meerdere keren per periode worden geexporteerd, worden er nu evenzoveel exportbestanden en archiefdatabases gemaakt (de archiefdatabases worden niet meer samengevoegd).

Versie 1.1.0.4 - 1 juni 2006

Verbeteringen

 • De beheerfunctionaliteit en enkele andere niet vaak gebruikte opties zijn naar het menu verhuisd.
 • Het exportscherm laat nu ook de laatst gebruikte exportperiode zien.

Versie 1.0.0.3 - 8 mei 2006

Opgeloste fouten

 • Sommige ingevoerde gegevens werden in bepaalde omstandigheden dubbel opgegeven tijdens een export.

Versie 1.0.0.2 - 13 april 2006

Opgeloste fouten

 • Soms leidde het benaderen van het bestandsysteem via de Browse dialogen tot een crash.

Versie 1.0.0.1 - 5 april 2006

Nieuwe kenmerken

 • De personeelslijst kan nu ook geimporteerd worden vanuit een Excel bestand.

Opgeloste fouten

 • Het invoerscherm is iets kleiner gemaakt zodat een eventuele Office taakbalk niet voor scrollbars zorgt.

Versie 1.0.0.0 - 30 maart 2006

Nieuwe kenmerken

 • Initiele versie.